برای اطلاع از روزها، ساعات و برنامه کلاس هاي آموزشگاه موسیقی صدای پارسی با شماره های تلفن آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس : تهران (۸۸۴۸۲۶۵۲) و تلفن همراه (۰۹۳۸۲۹۸۸۳۳۰)