نفس و اعضای تنفسی و اینکه تا چه اندازه درست  تفس می کشیم و مهمتر اینکه از این تنفس چطور استفاده می کنیم همه وهمه نقش مهمی در زیبایی و حجم صدا دارند. تنفس مهمترین موضوع در راستای تکنیکهای خوانندگی به شمار می آید.
اما متاسفانه بسیاری از ما از آن غافلیم و این غفلت باعث  بروز مشکلات وناهنجاری های زیادی  هم برای سلامتی و هم برای صدای ما میشود.انسان در طول حیاتش از انواع تنفس استفاده می کند که در این تنفس ها سینه.پرده ی دیافراگم.و شکم در گیر میشود.در خوانندگی چهار نوع تنفس داریم که عبارتند از:

  • تنفس در قسمت بالای ریه ها یا تنفس سینه ای
  • تنفس درقسمت وسط سینه
  • تنفس در پهلو هاو پرده ی دیافراگم و
  • تنفس شکمی

ارسال دیدگاه