رنگ صدا بحث بسیار ظریفیست چون رنگ صدای هیچ کس با فرد دیگرقابل مقایسه نیست چون صدایی که از جمجمه و صورت هر کدام از ما خارج میشود  با دیگری متفاوت است . هر نقطه ی رزونانس صدایی درون جمجمه ی ما اعم از قسمت گونه ها  زیر چشم ها بالای ابروها درون گونه ها و داخل دهان که شروع به رزونانس می کند باعث زیبایی صدا می شود. بسیاری از دانشمندان معروف و بسیاری از آناتومیست ها و متخصصین حنجره پیگیر  این موضوع شدند که صدای انسان چگونه بوجود می اید واز کجا خارج  می شود..وقتی حنجره ی انسان را باز کردند دو تار صوتی را دیدند. این تارها را مجبور کردند که به هم بچسبند و تولید صوت کنند سپس صدای تولید  شده را ضبط کردند . صدای تولید شده شبیه صدای یک پرنده بود مانند یک جیغ و یا یک داد کوچک و دانستند این صدا  از راهی که باید بیرون بیاید می گذرد و زیبا می شود.و حالت گردی به خود میگیرد واین مسیر  شامل گونه ها زبان کوچک نرم کام حفره های داخلی بینی ودهان  می باشد. فشار هوا و صوتی که از طریق  تارهای صوتی تولید می شود به این مناطق بر خورد میکند و باعث زیبایی گردی و حجم صدا می شود.

ارسال دیدگاه