صدا چیست؟ | آموزشگاه صدای پارسی

صدا تنها یک فرکانس است که با فشار هواهمراه می شود و تولید صوت می کند. وقتی صدا از حنجره ی انسان خارج می شود بسته به فرم حنجره و عضلات هر انسان  با دیگری متفاوت است. این فرکانسها زمانی تولید می شوند که نه بصورت مستقیم بلکه بصورت دایره وار شروع  به تولید صوت می کنند.تمامی صوت تولید شده بطور کامل از سر به حالت عمودی شروع  میشود و تا قفسه ی سینه ادامه پیدا می کند.صدایی که به گوش ما می رسد تنها قسمتی از صدا می باشد و جالب اینجاست که وقتی این صدا از حنجره خارج میشود همه فکر میکنند که تا جایی که قدرت دارند می خوانند و تمام صدا را خارج می کنند در صورتی که آناتومیست ها عقیده دارند که  مقداری ارآن صوت در درون  بدن باقی میماند.

ارسال دیدگاه