دارای مدرک کاردانی از دانشکده واحد یازده (هنرستان موسیقی)
اخذ مدرک کارشناسی از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران 
گذراندن دورهای اموزشی ساز در محضر استادانی چون:

  • استاد محمدرضا لطفی 
  • استاد حسین علیزاده 
  • استاد مجید درخشانی 
  • استاد بهروز همتی 
  • استاد محمد فیروزی 
  • استاد وادانی

گذراندن ردیف اوازی وجواب اواز  در محضر استادان: 

  • استاد ناصح پور 
  • استاد گرامی سرکار خانم مهرعلی 

کسب مقام اول در جشنواره موسیقی دانشجویان بین کشوری سال نود و یک 
تجربه اجرای ضبط های استودیویی و کنسرت های متعدد
مدرس چندین اموزشگاه در سطح تهران